Logística inversa. Trituració de documentació.

Empreses i particulars generen multitud de residus. Els més importants són els que incoporen dades sensibles o de caràcter personal o informació que cal preservar fins el moment de la seva destrucció.

ARCHIPAPEL recull, periòdica o puntualment, qualsevol tipus de residus que contingui dades (paper, DVD, CD, discos durs, etc.) i immediatament els traslladem fins a la planta de tractament on són sotmesos a un procés de trituració per a l’eliminació de les dades.

L’encàrrec de la gestió finalitza amb el lliurament d’un certificat de trituració de la documentació, arxius o qualsevol altre format que garanteix la completa eliminació de les dades.

ARCHIPAPEL també recull materials que han arribat al final de la seva vida útil per ser tractats d’acord amb el que estableixi la normativa específica i reintegrats a la cadena productiva els components susceptibles de nova utilització com a matèria primera per a l’elaboració de nous productes (olis vegetals, material fungible d’oficina, material obsolet, mobiliari, etc.)

Sempre previ pressupost.