Consultes sobre protecció de dades de caràcter personal.

Qualsevol persona pot plantejar a ARCHIPAPEL un dubte o consulta sobre la normativa de protecció de dades de carácter personal a través de l’espai de contacte.

Un cop plantejada la consulta es rebrà un correu acceptant o no l’encàrrec i indicant el termini de resposta i l’import del servei. En cas de conformitat es faciliten les dades de facturació i posteriorment es facilita la resposta per escrit en el termini assenyalat.

L’import de les consultes varia en funció de la complexitat i inclou els aclariments directament relacionats amb la qüestió plantejada.